CZYM SĄ WARUNKI ZABUDOWY?

Decyzja o warunkach zabudowy to kolejny dokument, który warto pozyskać jeszcze przed zakupem działki. W wielu przypadkach zbywca będzie go posiadał. Gdyby jednak tak nie było, należy wystąpić o ich wydanie do właściwego urzędu. O warunki zabudowy może wystąpić nawet osoba trzecia, nie będąca właścicielem konkretnej działki. Jest to możliwe, gdyż nie narusza to prawa własności. Finalnie dla tej samej nieruchomości może być wydanych kilka decyzji o warunkach zabudowy. Pozyskanie tego dokumentu jest konieczne, w przypadku, kiedy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


JAKIE FUNKCJE OKREŚLAJĄ WARUNKI ZABUDOWY?

Warunki zabudowy określają przede wszystkim funkcję zabudowy oraz parametry takie jak wysokość budynku, ilość kondygnacji, rodzaj i kąt nachylenia dachu, usytuowanie na działce, odległości od granic działki.
Decyzja o warunkach zabudowy stanowi podstawę wydania pozwolenia na budowę. Organ architektoniczno-budowlany weryfikuje czy wybrany projekt budowlany spełnia wszystkie kryteria w nim zamieszczone.

KTO WYDAJE DOKUMENT I CZEGO MOŻESZ BYĆ PEWIEN?

Warunki zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby otrzymać taki dokument, należy złożyć wniosek o ich ustalenie. Wniosek zawiera dane wnioskodawcy, numer ewidencyjny działki i planowany sposób zagospodarowania. W przypadku, gdy decyzja nie jest satysfakcjonująca, istnieje możliwość zmiany. Wymaga to natomiast dodatkowych formalności.

Posiadając warunki zabudowy możesz być pewien, że:

  • Przynajmniej jedna działka dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana (zasada dobrego sąsiedztwa);
  • Działka posiada dostęp do drogi publicznej;
  • Dla planowanej zabudowy zapewnione jest wystarczające uzbrojenie terenu;
  • Teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
    i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
  • Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 

Jeżeli zastanawiasz się nad budową domu, to mój nowy poradnik „Budowa domu krok po kroku” jest dla Ciebie!

Od czego zacząć budowę domu?
Jakie są etapy i kolejność budowy domu? Krok po kroku
Co powinien obejmować kosztorys budowlany i jak go przygotować?

W tym darmowym poradniku podejmę próbę odpowiedzi na powyższe pytania.
Jeżeli nurtuje Cię, jak wygląda budowa domu jednorodzinnego od podstaw,
formalności przy budowie systemem gospodarczym oraz etapy prac budowlanych
krok po kroku – zapraszam do lektury.

Kliknij i pobierz zupełnie za darmo!