Skąd pozyskać środki na rozwój firmy ?

Skąd pozyskać środki na rozwój firmy?

Świetny pomysł, szczegółowo opracowany biznes plan, przygotowana strategia sukcesu i ogromna motywacja. Zapowiada się dobrze, jednak czegoś brakuje. Są to środki na rozwój Twojej firmy!

Zakładając własny biznes nie każdy dysponuje kapitałem już na początku. Niejednokrotnie jednak rozpoczęcie własnej działalności wymaga inwestycji w niezbędny sprzęt czy towar. Bez tych elementów biznes nie nabierze rozpędu. Finansowanie działalności jest podstawą krwiobiegu firmy. Przedsiębiorstwa rozwinięte, działające na rynku od dłuższego czasu również mają potrzeby dofinansowania swojej działalności – marzą, by podążać za trendami rynku, nie chcą odbiegać od konkurencji, chcą poszerzać swoją ofertę, przyjmować nowe zlecenia, zwiększać swoje przychody. Borykają się natomiast z brakiem wystarczającego kapitału. Dlatego też na rynku działają firmy, które pomagają przedsiębiorcom pozyskać kapitał w celu otwarcia lub rozwoju prowadzonej działalności w odpowiedniej formie.

Współpraca z nami, czyli Centrum Rozwoju Biznesu rozpoczyna się od określenia potrzeb naszych Klientów. To dla nas najważniejszy aspekt. Wnikliwie analizujemy obszary do rozwoju w danej firmie oraz słuchamy oczekiwań Klientów. Następnie sprawdzamy wszystkie dostępne możliwości i wskazujemy rozwiązanie – skupiając się na maksymalnej korzyści dla Klienta w formie oszczędności pieniędzy i czasu.

W jakich obszarach się poruszamy, aby zapewnić środki na rozwój Twojej Firmy?

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ DOTACJE

Poszukując najkorzystniejszego rozwiązania dla naszych Przedsiębiorców, współpracę rozpoczynamy od sprawdzenia możliwości pozyskania dotacji bezzwrotnych, subwencji państwowych oraz dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Startując z własnym biznesem można ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dla firm Istniejących występuje wiele programów uwzględniających wielkość przedsiębiorstwa, profil działania, poziom innowacyjności czy wielkość zaangażowania w formie wkładu własnego. Każdy z konkursów charakteryzuje się określonymi warunkami do spełnienia. Należy poznać tematy oraz terminy poszczególnych naborów.

Centrum Rozwoju Biznesu opiera się na najnowszym harmonogramie dotacji przewidzianym na cały 2019 rok. Każdy pomysł i przedsięwzięcie Przedsiębiorcy konsultujemy z Koordynatorem ds. Dotacji, który określa realność pozytywnego pozyskania środków bezzwrotnych. Współpracując z nami możesz również liczyć na pełną obsługę po otrzymaniu dotacji unijnej – rozliczenie oraz pozyskania środków na „wkład własny”.

FINANSOWANIE DZIĘKI FUNDUSZOM POŻYCZKOWYM

Dla przedsiębiorców, którzy nie kwalifikują się na środki bezzwrotne, idealną formą umożliwiającą rozwój są pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (w instytucjach bankowych).

To forma finansowania dla firm stawiających pierwsze kroki na rynku (już od pierwszego dnia) oraz wspierająca wzrost w dojrzałych przedsiębiorstwach. Jest alternatywą w stosunku do dotacji bezzwrotnej i kredytu bankowego, a dzięki wsparciu unijnym, przedsiębiorca może zrealizować swoje plany rozwojowe, nie ponosząc przy tym wysokich kosztów. Odsetki w pożyczkach z funduszu są na bardzo niskim poziomie.

Oprocentowanie pożyczek pozyskiwanych przez nasze biuro zaczyna się już od 0,44% w skali roku.

Środki na preferencyjnych warunkach przeznaczyć można na :

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ KREDYT BANKOWY

Banki wychodzą z ofertą kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw. Finansowanie dla tzw. start-up’ów jest jednak mocno ograniczone. Najchętniej instytucje bankowe współpracują z Klientami „własnymi”. Niejednokrotnie, Klientom, którym prowadzą rachunki firmowe, udzielają finansowania na warunkach uproszczonych oraz bardziej atrakcyjnych cenowo.

Pod względem celowości Banku udzielają kredytów inwestycyjnych – w celu realizacji konkretnego celu bądź obrotowych – finansujących bieżące cele przedsiębiorstwa. W swojej praktyce najbardziej wyraźnym podziałem, jaki zauważamy w kontaktach z bankami, jest rozgraniczenie finansowań na kredyty bez zabezpieczenia „twardego” oraz zabezpieczone (wpisem hipotecznym, zastawem rejestrowym itp.) Wymienione kryteria mają bezpośredni wpływ na ostateczną kwotę i cenę kredytu.

Przy każdej transakcji następuje analiza zdolności kredytowej oraz sprawdzane są wymagane formy zabezpieczające spłatę zaciągniętego długu.

FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ LEASING

Często do dalszego rozwoju działalności, Przedsiębiorca nie potrzebuje stricte pieniądza, a konkretny sprzęt. Tu jednym z najczęściej spotykanych form finansowania biznesu jest leasing. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno rzeczy ruchome (środki transportu, maszyny, urządzenia czy sprzęt IT), a także grunty i nieruchomości. W naszym doświadczeniu posiadamy leasingi na sprzęt kuchenny, zakup telewizorów do hotelu, zakup aparatów fotograficznych czy wyposażenie parku trampolin. Ujęcie leasingu w kosztach będzie zależało głównie od wybranego rodzaju leasingu. Najczęściej spotykaną formą jest leasing operacyjny oraz finansowy

Leasing Operacyjny

To w praktyce najczęściej stosowana forma finansowania. Przedmiot leasingu zostaje przez cały okres trwania umowy własnością firmy leasingującej. Przedsiębiorca natomiast nie może wprowadzać go do ewidencji środków trwałych firmy ani odliczać amortyzacji.

Kosztem w leasingu operacyjnym jest:

  • wkład własny – pobierany na początku transakcji, jako czynsz inicjalny
  • comiesięczne raty kapitałowo – odsetkowe w całości (tzw. czynsze leasingowe)
  • wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu
  • ubezpieczenie.

Leasing finansowy

Przedmiot leasingu od początku trwania umowy leasingowej należy do przedsiębiorcy. Jest więc podstawą do naliczania kosztu uzyskania przychodu. Przedsiębiorca może wprowadzić przedmiot do ewidencji środków trwałych oraz odliczać amortyzację.

Kosztem w leasingu finansowym są:

  • odpisy amortyzacyjne
  • część odsetkowa raty leasingowej
  • wydatki związane z eksploatacją przedmiotu leasingu
  • ubezpieczenie

Pozyskując leasing najważniejsze do ustalenia są trzy elementy, które bezpośrednio wypływają na ostateczny kształt transakcji i cenę. Są nimi: wkład własny, okres trwania umowy i wysokość wykupu.

Cenne jest również to, że aktualnie firmy leasingowe wychodzą z ofertą leasingu na start (od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej).

FAKTORING

Z tej formy finansowania korzystają Przedsiębiorcy wystawiający faktury z odroczonym terminem płatności – często z branży transportowej i produkcyjnej. Polega na przejmowaniu wierzytelności z tytułu sprzedaży produktów i usług od przedsiębiorstwa. Innymi słowy: Przedsiębiorca (faktorant) wystawia fakturę, a następnie przekazuje ją do instytucji finansującej zwanej dalej faktorem. Dzięki temu Przedsiębiorca unika zastojów w płatnościach. Nie ma konieczności oczekiwania 30, 60, 90 a czasem nawet 180 dni na zapłatę za fakturę od swojego kontrahenta. Kwotę z faktury przelewa faktor.

Wyróżniamy:

  • faktoring pełny, w którym faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika faktury oraz
  • faktoring niepełny, w którym ryzyko pozostaje po stronie faktora.

Zaletą tego rozwiązania jest  zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Faktoring charakteryzuje się znacznie bardziej uproszczoną procedurą pozyskania – mniej formalności, a dodatkowo nie obciąża zdolności kredytowej.

Rozwój Twojej firmy jest najważniejszy!

Centrum Rozwoju Biznesu do zgłaszanych pomysłów Przedsiębiorczych przedstawicieli Firm podchodzi całościowo – jesteśmy oficjalnymi przedstawicielami wszystkich instytucji finansowych działających na rynku. Zawsze proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania.  

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia – rozwijaj biznes i czuj się bezpiecznie. 

Zapisz się na DARMOWĄ konsultację i postaw na rozwój swojej firmy!