Czym różni się program Mieszkanie #NASTART od Bezpiecznego Kredytu 2%

Program Mieszkanie #NASTART został zapowiedziany jako następca zakończonego w ubiegłym roku Bezpiecznego Kredytu 2%. W rzeczywistości, o ile można się doszukać kilku podobieństw, o tyle znaczenie więcej różni oba programy. Zapraszam do lektury materiału, pokazującego te różnice w kluczowych obszarach. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie są różnice pomiędzy zakończonym programem Bezpieczny Kredyt 2%, a zapowiedzianym Mieszkaniem #NASTART
  • których warunków nie trzeba już spełniać w nowym programie
  • kto zaoszczędzić najwięcej, dzięki dopłatom

Czas trwania programu i grupa docelowa

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, program Mieszkanie #NASTART ma ruszyć w połowie 2024 roku i być trwać do końca 2027 roku. Zapoznanie się z projektem ustawy nie pozostawia wątpliwości co do tego, kto jest podstawowym beneficjentem programu. W największym stopniu skorzystają z niego liczne gospodarstwa domowe. Wynika to z faktu, że limity dopłat do kredytu, metrażu nabywanej nieruchomości czy średniego miesięcznego dochodu rosną z każdą dodatkową osobą, wchodzącą w skład gospodarstwa domowego.

Ważną zmianą jest jednocześnie to, w jaki sposób definiuje się w nowym programie kredytobiorcę. To singiel lub dwie DOWOLNE osoby stanowiące gospodarstwo domowe. Dla porównania, do Bezpiecznego Kredytu 2% mógł przystąpić singiel albo MAŁŻEŃSTWO.

Dodatkowo oba programy mają w założeniu ułatwić nabycie pierwszej nieruchomości. Jednak z Mieszkania #NASTART mogą skorzystać także kredytobiorcy, posiadający już jedną nieruchomość pod warunkiem, że w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej trójka dzieci, a obecny lokal zostanie sprzedany w terminie dwóch lat od momentu spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej, pomniejszonej o dopłaty. 

Limity dopłat do kredytu

Program Mieszkanie #NASTART nie zakłada maksymalnej wartości kredytu hipotecznego. Jednocześnie kredytobiorca może liczyć na dopłatę do kwoty, uzależnionej ściśle od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W praktyce oznacza to, że singiel wnioskujący o 600 tysięcy złotych kredytu otrzyma dopłaty i preferencyjne oprocentowanie na kwotę 200 tysięcy złotych. Pozostałe 400 tysięcy jest oprocentowane na rynkowych zasadach. Z kolei gospodarstwa domowe liczące pięć lub więcej osób i wnioskujące o 600 tys. złotych mogą liczyć na korzystniejsze oprocentowanie i dopłaty dla całości tej kwoty. Zasady udzielania Bezpiecznego kredytu 2% były prostsze. Maksymalna kwota kredytu wynosiła po prostu 500 tysięcy złotych dla singli i 600 tysięcy złotych dla małżeństw. 

Oprocentowanie kredytu

W zapowiedzianym programie oprocentowanie kwoty objętej dopłatami jest ściśle uzależnione od liczby dzieci w gospodarstwie domowym. Bazowo wynosi 1,5%, a każde dziecko będące częścią gospodarstwa domowego obniża je o pół procenta. W związku z tym kredytobiorcy posiadający w gospodarstwie domowym co najmniej trójkę dzieci, mogą liczyć na zerowe oprocentowanie. Dla porównania, w zeszłorocznym programie cała kwota kredytu była oprocentowana na poziomie 2%.

Liczba wniosków kredytowych

Z uwagi na fakt, że program Mieszkanie #NASTART został zaplanowany na lata 2024-2027, w projekcie ustawy pojawiły się limity wniosków, jakie mogą zostać przyjęte. Na dzień dzisiejszy ustawodawca planuje przyjąć maksymalnie 35 tysięcy wniosków do końca 2024 roku, a następnie do 15 tysięcy wniosków w każdym kolejnym kwartale. Po przekroczeniu tej liczby może nastąpić chwilowe zawieszenie programu. Takie rozwiązanie ma w zamyśle ustawodawcy zahamować gwałtowny wzrost cen nieruchomości. Ustawa o Bezpiecznym Kredycie 2% nie zakładała limitu wniosków. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Związek Banków Polskich, do 28 grudnia ubiegłego roku liczba wniosków wyniosła 101 888 sztuk. Jednocześnie część ekspertów zwraca uwagę na fakt, że poprzedni program w znacznej mierze zaspokoił bieżące potrzeby mieszkaniowe Polaków. W związku z tym zakładają oni, że limity zapisane w nowym projekcie ustawy nie powinny zostać przekroczone. 

Maksymalna wartość wkładu własnego

Aktualna wersja programu Mieszkanie #NASTART nie zakłada maksymalnej kwoty wkładu własnego. To istotna różnica w porównaniu z Bezpiecznym Kredytem 2%, gdzie był on ustalony na poziomie 200 tysięcy złotych. Było to często kłopotliwe dla osób planujących budowę lub dokończenie budowy domu jednorodzinnego. W takim przypadku na kwotę wkładu własnego składa się zarówno wartość działki, jak również kwota, która została zainwestowana przed uruchomieniem kredytu w budowę domu i materiały budowalne. Zasada dotycząca maksymalnej kwota wkładu własnego była więc problematyczna dla osób, posiadających działki budowlane o wysokiej wartości oraz starających się o przystąpienie do programu na zaawansowanym etapie budowy domu.

Limit wieku

Ze względu na limit wieku z programu Mieszkania #NA START nie skorzystają jedynie single, którzy ukończyli 35 rok życia. W przypadku, kiedy do programu przystępuje dwóch kredytobiorców, nie ma w tym zakresie ograniczeń (chociaż należy pamiętać, że większość banków udziela kredytów hipotecznych maksymalnie do 75 roku życia). To kolejna, istotna zmiana w porównaniu z Bezpiecznym Kredytem 2%, gdzie limit wieku w momencie podpisywania umowy kredytowej wynosił 45 lat zarówno dla singli jak i małżeństw.

Wysokość dochodów

W Bezpiecznym Kredycie 2% nie było limitów związanych z wysokością dochodów kredytobiorców. Pojawiają się one jednak w projekcie nowego programu, a ich wysokość zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Limit dla jednej osoby wynosi 7 tysięcy złotych. Z kolei dla pięcioosobowego gospodarstwa to już 23 tysiące złotych miesięcznie. Ważną informacją jest jednocześnie to, że przekroczenie limitów nie wyklucza z udziału w programie. Zamiast tego, pomniejsza kwotę dopłat o 50% kwoty przekroczenia w przypadku singla i 25% kwoty przekroczenia w pozostałych przypadkach.

Cena za metr kwadratowy

Program Mieszkanie #NASTART nie przewiduje limitów za cenę metra kwadratowego nabywanej nieruchomości tak samo, jak Bezpieczny Kredyt 2%. Jednocześnie ustawodawca wskazuje w projekcie ustawy, że to liczba osób w gospodarstwie domowym warunkuje metraż, do którego obowiązują dopłaty w pełnej wysokości. Limit powierzchni dla jednej osoby wynosi 50 metrów kwadratowych i powiększa się o 25 metrów kwadratowych, z każdą dodatkową osobą będącą częścią gospodarstwa domowego. Przekroczenie wskazanego limitu oznacza pomniejszenie dopłat do rat o 50 złotych za każdy metr przekroczenia. Warto jednocześnie wiedzieć, że limity powierzchni obowiązują jedynie w przypadku zakupu nieruchomości. Oznacza to, że nie muszą och brać pod uwagę kredytobiorcy, którzy przystąpią do programu w celu wybudowania domu jednorodzinnego.

Podsumowanie 

Zwrócenie uwagi na główne różnice pomiędzy oboma programy pozwala stwierdzić, że trudno nazwać Mieszkanie #NASTART bezpośrednim następcą Bezpiecznego Kredytu 2%. Z nowego programu z całą pewnością skorzystają większe gospodarstwa domowe. Będzie również opłacalny dla singli dysponujących wysokim wkładem własnym i wnioskującym o kredyt w kwocie podlegającej dopłacie, o ile zmieszczą się we wskazanych w projekcie limitach dochodów i metrażu.

Jeśli zastanawiasz się czy korzystniej będzie w twojej sytuacji wziąć kredyt hipoteczny na rynkowych zasadach, czy czekać na wejście w życie programu, umów się na bezpłatną konsultację hipoteczną i sprawdź, co się bardziej się opłaca!

Omów swoją sytuację z naszym Ekspertem – zapisz się tutaj

Autorem tekstu jest Maciej Ślęzak – Ekspert Finansowy Centrum RÓŻAŃSKA KREDYTY I NIERUCHOMOŚCI